Jaipur medium ring

$150.00

Gold plated brass Jaipur medium ring